სიცოცხლემისჯილნი

გამოქვეყნების თარიღი: 30 იანვარი 2019

ავტორი: ბონდო მძინარაშვილი საგაგისტრო პროგრამა: ,,მედია და ახალი ტექნოლოგიები''; საგანი: ,,რეკლამა მედიაში'' ფარგლებში ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ჭალაგანიძე

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან