თამარ დოლბაია - ერთი დღე დეკანთან

გამოქვეყნების თარიღი: 18 დეკემბერი 2018

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი თამარ დოლბაია

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან