ფსიქოისტორია, პოლიტიკა და ჯგუფური ფანტაზიები

გამოქვეყნების თარიღი: 18 დეკემბერი 2018

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გრძელდება საჯარო ლექციათა ციკლი “სოციალური და პოლიტიკური ტრანსფორმაცია: საქართველო ფოკუსში”, რომლის ფარგლებშიც ინტერდისციპლინური დეპარტამენტის პროფესორმა, რევაზ ჯორბენაძემ წაიკითხა ლექცია თემაზე: „ფსიქოისტორია, პოლიტიკა და ჯგუფური ფანტაზიები“.

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან