საერთაშორისო სემინარი თსუ-ში

გამოქვეყნების თარიღი: 23 ივნისი 2016

საერთაშორისო სემინარი თსუ-ში სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან