საზაფხულო სკოლა თსუ-ში

გამოქვეყნების თარიღი: 15 ივნისი 2016

საზაფხულო სკოლა თსუ-ში თსუ-ის მულტიმედია ცენტრი www.multimedia.tsu.ge

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან