ჩვენ ვრჩებით სვანეთში

გამოქვეყნების თარიღი: 01 ოქტომბერი 2014

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან