უნივერსიტეტმა ეთიკის ქარტიას მოაწერა ხელი

გამოქვეყნების თარიღი: 07 მარტი 2014

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან