31 იანვარი 2020

აზარტული თამაშები

სტუდენტური თოქ-შოუ მომზადებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების მულტიმედია ცენტრის ბაზაზე, ტელემედია პრაქტიკუმის კურსის ფარგლებში, ლექტორი თამარ ბექლანია. წამყვანები: ვეკო ტაბატაძე და თათული წერეთელი

გრაფიკული ქუდები