25 დეკემბერი 2019

თოქ-შოუ "ასპარეზი"

სტუდენტური თოქ-შოუ "ასპარეზი"მომზადებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების მულტიმედია ცენტრის ბაზაზე, ტელემედია პრაქტიკუმის კურსის ფარგლებში, ლექტორი თამარ ბექლანია. წამყვანები: ილია მეგრელიძე, ანა მირიანაშვილი პროდიუსერი: სალომე პაპავა სიუჟეტის ავტორები: ანა მსხალაძე, მარიამ კეპულაძე, ქეთევან ჭეიშვილი, მაკა ჯუღელი, ელენე ლაცაბიძე. ხელმძღვანელი: პროფესორი-თამარ ბელქანია. თოქ-შოუში მოწვეული სტუმრები: ვახტანგ მაისაია - პროფესორი, პოლიტოლოგი. გურამ ნიკოლაიშვილი - გენერალ ლეიტენანტი სიმონ გურეშიძე - აღმოსავლეთმცოდნე, ისტორიკოსი. თოქ-შოუში გამოყენებულია: Neverland (Original Mix) - Omar'K Epic Dramatic Background Music #ასპარეზი #ილიამეგრელიძე #ანამირიანაშვილი #სალომეპაპავა #ჟურნალისტები

გრაფიკული ქუდები