15 თებერვალი 2019

“ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნები“

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გრძელდება საჯარო ლექციათა ციკლი “სოციალური და პოლიტიკური ტრანსფორმაცია: საქართველო ფოკუსში”, რომლის ფარგლებშიც პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების პროფესორმა, მლხაზ მაცაბერიძემ წაიკითხა ლექცია თემაზე: “ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნები“.

გრაფიკული ქუდები