08 იანვარი 2019

აკაკი შანიძე- დოკუმენტური ფილმი

დოკუმენტური ფილმი სტუდენტური პროექტის ციკლიდან- “მათ შექმნეს უნივერსიტეტი“

გრაფიკული ქუდები