23 მაისი 2017

ვსაუბრობთ ღმერთზე

ავტორები: ქეთი გოგუაძე; სალომე ჩადუნელი მომზადებულია "სამაუწყებლო მედია- ტელევიზია 2-ის" ფარგლებში ხელმძღვანელი: დავით ქაშიაშვილი

გრაფიკული ქუდები