04 აპრილი 2016

ტერორიზმის საფრთხე მსოფლიოსა და საქართველოში

ქართველი ექსპერტები ევროპაში მომხდარი ტერორისტული აქტებისა და საქართველოში ტერორიზმის საფრთხეების შესახებ მომზადებულია სასწავლო კურს "სამაუწყებლო მედია 1" -ის ფარგლებში. ხელმძღვანელი: დავით ქაშიაშვილი ავტორები: ნინო ჩუბინიძე, ანი ბოჭორიშვილი, ხატია გოგრიჭიანი, მარიამ ქარენაშვილი, ედი ბარამაშვილი.

გრაფიკული ქუდები